Γκαραζόπορτες

Πιστοποίηση και Λειτουργικότητα

H ROLKA A.B.E.E. παρέχει πιστοποιητικά για τα ολοκληρωμένα συστήματα γκαραζόπορτας που παράγει, τα οποία είναι εναρμονισμένα με όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η νομοθεσία και το πρότυπο ΕΝ 13241-1. Τα συστήματα γκαραζόπορτας της εταιρείας έχουν πιστοποιηθεί από το διεθνώς αναγνωρισμένο γερμανικό ινστιτούτο “Institut fur Fenstertechnik” (IFT ROSENHEIM).

Για την σήμανση CE καθώς και για την πιστοποίηση ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13241-1, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων ασφαλείας (φρένο ασφαλείας, φωτοκύτταρα, λάστιχο με αισθητήρα εμποδίου κτλ).

Για περισσότερες πληροφορίες δειτε Πιστοποιητικά Ποιότητας