Συστήματα Ρολών

Πιστοποίηση CE

Τα παραγόμενα ρολά της εταιρείας ανταποκρίνονται πλήρως στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την υποχρεωτική πλέον Σήμανση CE. Οι απαραίτητες μετρήσεις για την πιστοποίηση των προϊόντων (αντοχή σε ανεμοπίεση) πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο διεθνές πιστοποιημένο γερμανικό ινστιτούτο “Institut fur Fenstertechnik” (ift ROSENHEIM), και είχαν 100% επιτυχία.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Πιστοποιητικά Ποιότητας
ANEMOPIESI