Κωδικός προϊόντος: ΤΑΡ-ΤΑΕ Κατηγορία:


Πληροφορίες

Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 9Χ39, 9Χ43 & 7Χ37

Βασικοί κωδικοί: TAP-939
ΤΑΡ – 939 Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 9Χ39
ΤΑΡ – 943 Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 9Χ43
ΤΑΡ – 737 Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 7Χ37

Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 12Χ52

Βασικός κωδικός: TAP-252_B
ΤΑΡ – 252 Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 12Χ52

Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 19Χ77

Βασικός κωδικός: TAP-977
ΤΑΡ – 977 Τάπα για φυλλαράκι πολυουρεθάνης 19Χ77

Τάπα για Α.Τ προφίλ 8Χ32

Βασικός κωδικός: TAE-832
ΤΑΕ – 832 Τάπα για Α.Τ προφίλ 8Χ32

Τάπα για Α.Τ προφίλ 9Χ40

Βασικός κωδικός: TAE-940
ΤΑΕ – 940 Τάπα για Α.Τ προφίλ 9Χ40

Τάπα για Α.Τ προφίλ 9Χ45

Βασικός κωδικός: TAE-940
ΤΑΕ – 945 Τάπα για Α.Τ προφίλ 9Χ45

Τάπα για Α.Τ προφίλ 12Χ52

Βασικός κωδικός: TAE-252
ΤΑΕ – 252 Τάπα για Α.Τ προφίλ 12Χ52

Τάπα για Β.Τ προφίλ 13Χ55

Βασικός κωδικός: TAE-355
ΤΑΕ – 355 Τάπα για Α.Τ προφίλ 13Χ55

Τάπα για φυλλαράκι διέλασης Διπλής Όψης

Βασικοί κωδικοί: TAE-977
ΤΑΕ – 830 Τάπα για φυλλαράκι διέλασης διπλής όψης 8Χ30
ΤΑΕ – 848 Τάπα για φυλλαράκι διέλασης διπλής όψης 8Χ48

Τάπα για φυλλαράκι διέλασης 19Χ77

Βασικός κωδικός: TAE-355
ΤΑΕ – 977 Τάπα για Α.Τ προφίλ 19Χ77

Τάπα για φυλλαράκι διέλασης 19Χ77 (Τζαμάκι – Εξαερισμός)

Βασικός κωδικός: TAE-900
ΤΑΕ – 900 Τάπα για προφίλ 19Χ77 (Τζαμάκι – Εξαερισμός)


Επιπλέον πληροφορίες

Επιπλέον πληροφορίες

Color

White, 03 Brown 8014 ΝΕΟΚΕΜ, 09 Unpaint